Realizacja zamówień

  • Termin realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Wyjątek stanowią produkty, które są w danej chwili niedostępne. W takiej sytuacji Nabywca jest informowany przez pracownika www.ebaterie.eu o proponowanym terminie dostawy produktu.
  • Na terenie Trójmiasta i okolic zakupiony klient może odebrać osobiście. Istniej możliwość dostarczenia pocztą lub firmą kurierską na koszt klienta.
  • Na terenie całej Polski pocztą lub firmami kurierskimi. Koszty pokrywa zamawiający.
  • Odbiór przesyłki od firmy kurierskiej musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Z chwilą pokwitowania na Nabywcę przechodzi prawo własności towaru oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem produktu, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

Wyszukaj produkt